Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Referanslar
İnsan Kaynakları
İletişim
Hakkımızda

Ülkemiz ve dünya iş hayatında yenilenme, dinamizm ve modernizasyon; sektörler içinde rekabet edebilmek için gerekli olan unsurlardır. Üretim maliyetleri analizinde enerji tüketiminden kaynaklı maliyetler artık üst noktalara gelmektedir. Elektrik&Elektronik alanında meydana gelen hızlı gelişimler enerji tüketicilerini de bu kaynakları kullanmaya sürüklemektedir. Piyasada rakip firmalar ile eşit rekabet edebilmek için enerji tasarrufu, enerji yönetimi-kontrolü, telekomünikasyon ve otomasyon alanında firmaların yapılanması zorunlu hale gelmiştir.

Meydana gelen bu değişimler ve oluşumlar doğrultusunda ETT ELEKTRİK olarak tesislerin operasyon sistemlerine uygun, ihtiyaç görünen tüm Elektrik&Elektronik Sistemlerinin altyapı ve üst yapı  projelendirme, tasarım ve sahada uygulanması konusunda kendimizi geliştirip bu konularda hizmet sunmaktayız.

Elektrik enerjisi temininden başlamak kaydı ile Orta Gerilim (OG) güç merkezleri (Trafo Odaları), yedek güç merkezleri (Generatör Odaları), Alçak Gerilim (AG) güç dağıtım merkezleri (AG Pano Odaları), aydınlatma sistemler ve kuvvetli akım sistemlerinin tasarımını, projelendirmesini ve uygulamalarını yapmaktayız. Elektrik Taahhüdünü üstelendiğimiz işlerde işveren ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hem ilgili yönetmeliklerin gerektirdiği teknik zorunluluklar hem de müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan avan proje, uygulama projeleri ve maliyet analizleri ayrıntılı olarak hazırlanır. Yapılan bütün bu çalışmalar işverene bütün detayları ile birlikte anlatılır. ETT bünyesinde hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda işverenle hazırlanan iş programına (Primavera&MsProject) göre imalat sürecine başlarız. İmalat sürecinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği tedbirleri önem verilir.  İş bitiminde işverene AutoCAD ortamında hazırlanmış as_built projeleri  hem elektronik hem de plotter çıktısı olarak teslim edilir.

Yapılan bütün çalışmalarda müşterimize HIZLI-KESİN-DOĞRU ÇÖZÜMLER vermek asıl hedefimizdir. İşverenin belirlediği termin sürelerine sadık kalarak ANAHTAR TESLİM PROJELER yapmaktayız.

    Designed by ETT Webmaster
 
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Referanslar | İletişim  
info@ettelektrik.com
T : +90 212 220 80 05
F : +90 212 220 80 18